"Симфонія металу"
Металургія кольорових металів

В даний час металургія - це область науки і техніки, а також галузь промисловості, яка займається отриманням металів і сплавів з руд і іншихматеріалів, очищенням чорнових металів або сплавів.

Металургія ( від грецького "metallurgeo" - здобуваю руду, обробляю метали, від metallon - копальня, метал і ergon - робота ), в первинному, вузькому значенні - мистецтво витягання металів з руд.

Сучасний технічний прогрес, розвиток в останні десятиліття, машинобудування, авіації, енергетики, електроніки, хімії, атомної, ракетної і космічної техніки неможливі без розширення областей застосування металів, особливо кольорових, вдосконалення тих, що існують і створення нових металевих сплавів, що володіють вищими властивостями в порівнянні з індивідуальними металами.

Запропонована література буде справжньою допомогою для знайомства з металургійною термінологією, властивостями і областями застосування.

1. Мінерально-сировинна база кольорової металургії. Класифікація, теоретичні і технологічні основи методів виробництва кольорових металів.

2. Металургія кольорових металів :

Кількість звернень до сторінки
1