Градостроительство, как основа обеспечения среды жизнедеятельности человека


Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем

Подробнее

Габрель М. М.Просторова організація містобудівних систем /Інститут регіональних досліджень НАН України. - К.: Видавничий дім А.С.С, 2004. - 400 с: іл.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

Монографія присвячена формуванню методологічних основ просторової організації та розвитку містобудівних систем у динамічних умовах України. Запропоновано й досліджено модель багатовимірного містобудівного простору ПРОГРЕС (ПРосторової Гармонізації РЕгіональних Систем), яка включає п'ять вимірів: людський, функціональний, умов, геометричний і часовий. Встановлено параметри просторового потенціалу і соціально-еколого-економічної ефективності його використання. Виходячи з рівня використання просторового потенціалу території, розроблено модель гармонійної містобудівної системи.

Губина М. В. Основы градостроительного менеджмента и мониторинга

Подробнее

Губина М. В. Основы градостроительного менеджмента и мониторинга: учебное пособие. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 248 с.

Местонахождение: отдел книгохранения ( к. 024), абонемент научно-технической литературы ( к.117)

В настоящем издании рассматриваются вопросы научного подхода к управлению реализацией градостроительных и архитектурных объектов, мониторинговые задачи городских структур и прикладной характер компьютерных технологий для этих целей.

Містобудування та територіальне планування

Подробнее

Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. - К., КНУБА, 2011. - Вип. 41. - 505 с. (Українською та російською мовами).

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного устаткування та транспортної інфраструктури.

Планирование городов

Подробнее

Планирование городов: курс лекций для студентов специальности "Промышленное и гражданское строительство" (дневной и заочной форм обучения) / составитель Л.В. Поликарпова. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 144 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119), абонемент учебной литературы ( к.113-1), отдел книгохранения ( к. 024), абонемент научно-технической литературы ( к.117)

Банах В. А. та ін. Геоінформаційні технології в будівництві та  містобудуванні

Подробнее

Банах, В. А. та ін. Геоінформаційні технології в будівництві та містобудуванні: методичний посібник/ В. А Банах, О. В. Гребенюк, І. В. Гребенюк. - Запоріжжя: ЗДІА, 2007. - 114 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119), абонемент учебной литературы ( к.113-1)

Методичний посібник містить теоретичні матеріали у вигляді курсу лекцій, опис методики проектування і роботи ГІС, аналіз прикладного програмного забезпечення, практичні рекомендації з використання програмного комплексу АrсVіеw GIS версії 3.1, приклади практичної реалізації геоінформаційних технологій та завдання для самостійної роботи, тестові питання, а також список рекомендованої літератури і глосарій.

Урбаністика

Подробнее

Урбаністика : конспект лекцій/ Уклад.: А.П. Осітнянко. - К.; КНУБЛ, 2004. -98 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

Викладені науково-методичні положення прогнозу розвитку міста на основі аналізу економічної підсистеми містобудівної системи. Також опубліковано перелік наукових та навчально-методичних праць професора А.П. Осітнянка.

Плешкановська А.М.Функціонально-планувальна оптимізацІя використання міських територій.

Подробнее

Плешкановська А. М. Функціонально-планувальна оптимізацІя використання міських територій. - К.: Вид., 2005. - 190 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

У монографії розглянуті теоретичні засади оцінки якості планувальних рішень на основі розширеної системи містобудівних критеріїв за ознаками ефективності, інтенсивності й керованості забудовою. Введено поняття толерантності структури міського плану, методи виявлення конфліктних зон та кількісної оцінки функціонально-просторової організації міста за цими критеріями. Книга розрахована на фахівців у галузі містобудування та територіального планування, викладачів та студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю.

Плешкановская А.М., Савченко Е. Д. Города и эпохи

Подробнее

Плешкановская А. М., Савченко Е. Д. Города и эпохи. - К.: Логос, 2011. - 230 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

В книге рассказано о судьбах городов, роль которых в цивилизациях различных регионов и эпох была и остается ключевой в контексте мировых урбанизационных процессов. Рассмотрены исторические условия и факторы, мотивирующие градостроительную деятельность. Особое внимание уделено наиболее яркому проявлению градостроительной активности - так называемым строительным бумам, и их роли в процессах градостроительного развития различных регионов. Охарактеризованы современные тенденции формирования глобальной сети мировых городов и новых типов городского расселения - эко- и аркополисов. Книга рассчитана на специалистов в области градостроительства и архитектуры, преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений соответствующего профиля, а также на широкий круг читателей, интересующихся историей развития городов.

Містобудування. Довідник проектувальника/за ред. Т. Ф. Панченко

Подробнее

Містобудування. Довідник проектувальника/за ред. Т. Ф. Панченко. - К. Укрархбудінформ,2001. - 192 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

Висвітлено питання регіональної організації І районного планування територій, формування систем міських і сільських поселень, розглянуто різні аспекти архітектурно-планувальної організації функціональних територій (селищних, виробничих, ландшафтно-рекреаційних тощо), охорони природи та історико-культурної спадщини. Представлено нормативно-методичні матеріали стосовно інженерного обладнання та захисту територій, введено нові відомості щодо екології поселень, економіки їх розвитку, засобів енергозбереження, впровадження методів прикладної інформатики у містобудування. Матеріал підготовлено за літературними джерелами і нормативними документами з використанням сучасних українських наукових досліджень і зразків проектної практики. Для архітекторів і спеціалістів, які працюють у галузі містобудування.

Осітнянко А.П., Планування розвитку міста

Подробнее

Осітнянко А. П. Планування розвитку міста. - К.: КНУБА; 2005. - 386 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

В книзі розглядаються методи аналізу в плануванні міст. Викладені методичні положення прогнозу розвитку міста на основі аналізу соціально-демографічної, економічної, просторової і природно-техногенної підсистем містобудівної системи. Сформульовані принципи розробки стратегій управління розвитком міста. Розрахована на містобудівників, економістів, соціологів, інженерів, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Поликарпова Л.В., Комплексное освоение городских территорий.

Подробнее

Поликарпова Л.В., Комплексное освоение городских территорий: конспект лекций для студентов дневной и заочной форм обучения специальности "Городское строительство и хозяйство" Запорожье: Издательство ЗГИА, 2002, - 174 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119), абонемент учебной литературы ( к.113-1), абонемент научно-технической литературы ( к.117)

Клюшниченко Є. Є., Управління містом

Подробнее

Клюшниченко Є. Є., Управління містом: навчальний посібник. - К.: КНУБА, 2003.-260 с.

Местонахождение: читальний зал №1 (к.119)

Викладені головні проблеми та передумови сталого розвитку міст в Україні, основи державного регулювання у сфері містобудування, законодавчо-нормативної бази та містобудівної документації в управлінні розвитком та забудовою міст.