російською
Важливо Репозитарії (електронні архіви) відкритого доступу в Україні Корисно
1 CEEMAR - Електронний репозиторій іституту біології південних морів
http://repository.ibss.org.ua/dspace/
2 eScriptorium - архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
3 IBSS Institutional Repository
http://repository.ibss.org.ua/dspace/
4 Old Printed Books - digital repository of european rarities
http://www.rarelib.undp.org.ua/eng/index.php3
5 Відкритий гуманітарний архів "Антропос"
http://www.anthropos.net.ua/jspui/
6 Діючі відкриті е-архіви в інституціях України
http://www.elibukr.org/uk/resursi/elektronni-arhivi-ukrayini.html
7 Електронна бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
http://eprints.zu.edu.ua/
8 Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України
http://lib.iitta.gov.ua
9 Електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/?locale=uk
10 Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
http://eztuir.ztu.edu.ua/
11 Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія"
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
12 Електронний архів Національного університету харчових технологій
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/
13 Електронний архів Національного фармацевтичного університету
http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/
14 Електронний архів Полтавського університету
http://dspace.uccu.org.ua/
15 Електронний архів Сумського державного університету
http://essuir.sumdu.edu.ua/
16 Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
http://dspace.tnpu.edu.ua/
17 Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/
18 Електронний архів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
http://dspace.univer.kharkov.ua/
19 Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки
http://open-archive.kture.kharkov.ua/
20 Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету
http://eir.pstu.edu/
21 Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету
http://repo.sau.sumy.ua
22 Інституційний репозитарій Керчинського державного морського технологічного університету
http://kgmtu.edu.ua/jspui/
23 Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
http://esnuir.eenu.edu.ua/
24 Інституційний репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/
25 Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/
26 Інституційний репозиторій Київського університету ім. Б. Грінченка
http://elibrary.kubg.edu.ua/
27 Мультидисциплінарний Відкритий електронний архів ELibUkr-OA
http://oa.elibukr.org/
28 Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
http://dspace.nbuv.gov.ua/
29 Національний університет біоресурсів і природокористування України
http://elibrary.nubip.edu.ua/
30 Репозитарій Севастопольського національного технічного університета
http://sevntu.com.ua/jspui/
31 Репозитарій Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
http://elartu.tntu.edu.ua/
32 Репозитарій Харківського національного медичного університету
http://repo.knmu.edu.ua/
33 Репозитарій Хмельницького національного університету
http://library.tup.km.ua/jspui/
34 Репозиторій Вінницького національного аграрного університету
http://socrates.vsau.org/repository/
35 Цифровий архів Національного університету "Острозька академія"
http://eprints.oa.edu.ua/
36 Цифровий репозиторій Харківської національної академії міського господарства
http://eprints.kname.edu.ua/
Copyright © 2020 Інженерний інститут ЗНУ, відділ обслуговування інженерного інституту НБ ЗНУ