російською
Важливо Обмінний фонд Корисно
    З 2006 року в бібліотеці ЗДІА функціонує обмінний фонд, до складу якого входять документи різної тематики, як попередніх років видання, так і нові. Запрошуємо бібліотеки всіх форм власності та підпорядкування до співпраці та пропонуємо для обміну або безкоштовної передачі наступні книги.
    За роботу з обмінним фондом відповідає Головченко Наталія Олександрівна.
    69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 226
    т. +38 (061) 227-12-30, т. 4-89
    e-mail: library@zgia.zp.ua
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ КНИГООБМІНУ
Усього у наявності 129 документів на 13 сторінках.
Сторінка 8.
Назва Кількість

71История современной зарубежной философии: компаративистский подход. - Спб., 1997. - 480 с.1
72Історія Русів / Пер І. Драча. – К. : Рад. письменник, 1991. – 318 с.1
73Как была крещена Русь. – 2-е изд.- М. : Политиздат, 1989 .- 320 с.1
74Карамзин Н. М. Сочинения : в 2 т. – Л.: Худож. лит., 1984. – Т. 1 -22
75Карр Э. История Советской России. Кн. 1 : Большевистская революция. 1917 – 1923. Т.1 и 2. – М. : Прогресс, 1990.- 768 с. 1
76Карцев В.Н. Зодчество Афганистана. - М.: Стройиздат, 1986. - 247 с.1
77Кашканов А.А. Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 148 с.1
78Кинословарь. Т.1. А-Л. -М.: Сов. Энциклопедия, 1966. - 976 с.1
79Кинословарь. Т.2. М-Я. -М.: Сов. Энциклопедия, 1970. - 1422 с.1
80Ключевский В. Ю. Сочинения : в 9 т. – М. : Мысль, 1987 – 1990. – Т. 1-99

Усього у наявності 129 документів на 13 сторінках.
Сторінка 8.
Copyright © 2020 Інженерний інститут ЗНУ, відділ обслуговування інженерного інституту НБ ЗНУ