російською
Важливо Обмінний фонд Корисно
    З 2006 року в бібліотеці ЗДІА функціонує обмінний фонд, до складу якого входять документи різної тематики, як попередніх років видання, так і нові. Запрошуємо бібліотеки всіх форм власності та підпорядкування до співпраці та пропонуємо для обміну або безкоштовної передачі наступні книги.
    За роботу з обмінним фондом відповідає Головченко Наталія Олександрівна.
    69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 226
    т. +38 (061) 227-12-30, т. 4-89
    e-mail: library@zgia.zp.ua
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ КНИГООБМІНУ
Усього у наявності 129 документів на 13 сторінках.
Сторінка 5.
Назва Кількість

41Білик І. І. Меч Арея. – К. : Дніпро, 1990. – 448 с.1
42Богомолова Е.И. и др. Пособие по литературе для слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений/ Е.И.Богомолова, Т.К.Жаров, И.М.Кедрова.- М.: Высш.шк., 1985.- 431 с.45
43Бугримова И. На арене и вокруг нее. - М.: Искусство, 1986. - 254 с.1
44Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К. : Довіра, 1993. – 414 с.1
45Веселый антракт: Любопытные истории из жизни музыкантов.- К.: Муз. Украина, 1989. - 183 с.: ил.1
46Винниченко В. Відродження нації. Ч.2. – К. : Політвидав України, 1990. – 328 с.1
47Випускники Одеського (Новоросійського) університету: Енциклопедичний словник. Вип.1. - Одеса: Астропринт, 2005. - 264 с.1
48Волков В.К. Мюнхенський сговор и балканские страны. - М.: Наука, 1978. - 327 с.1
49Волков Ю. Песни, опера, певцы Италии. - М.: Искусство, 1967. - 220 с.1
50Вольтер. Философские повести. – М. : Худож. лит., 1960. – 351 с.1

Усього у наявності 129 документів на 13 сторінках.
Сторінка 5.
Copyright © 2020 Інженерний інститут ЗНУ, відділ обслуговування інженерного інституту НБ ЗНУ