російською
Важливо Посилання Корисно
Ресурси відкритого доступу до наукової інформації
 • Directory of open access journals
 • http://www.doaj.org/
 • Архив CiteSeer з комп'ютерних наук
 • http://citeseer.ist.psu.edu
 • Архив RePEc з економіки
 • http://repec.org
 • База патентів України
 • http://uapatents.com/
 • Британська програма FAIR. Електронні дисертації
 • http://www2.rgu.ac.uk/library/e-theses.htm
 • Всесвітня організація інтелектуальної власності
 • http://www.wipo.int/portal/ru/
 • Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
 • http://www.uipv.org/
 • Електронно–цифрова бібліотека Європейського патентного відомства ESP@CENET
 • http://ep.espacenet.com/
 • Журнал "Бізнес інформ"
 • http://www.business-inform.net
 • Журнал "Проблеми економіки"
 • http://www.problecon.com
 • Наукова періодика України
 • http://journals.uran.ua/
 • Німецька програма DINI
 • http://www.dini.de
 • Патенти США - US Patent and Trademark Office (USPTO)
 • http://www.uspto.gov/
 • Сервіс Німецького відомства з патентів і товарних знаків - Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)
 • http://www.dpma.de/
 • Цифрова патентна бібліотека
 • http://library.ukrpatent.org/
  Copyright © 2020 Інженерний інститут ЗНУ, відділ обслуговування інженерного інституту НБ ЗНУ